top of page

Nytt tannhelsetilbud til 23–26 åringer bosatt i Oslo kommune

Oslo-logo.png

Pasienter bosatt i Oslo mellom 23 og 26  år  som får utført tannbehandling hos  privatpraktiserende tannleger kan søke inntil 50%  refusjon hos Oslo kommune.  

Pasienten betaler fullpris til tannlegen og søker refusjon.

Dentist Office

Organisering av tilbudet for pasienter som er bosatt eller midlertidig oppholder seg i Oslo kommune.

Regjeringen har bestemt at aldersgruppen 23 år til og med 26 år skal få et oppfølgingstilbud av den offentlige tannhelsetjenesten. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke gitt nødvendig informasjon om hvordan det utvidede tilbudet skal administreres, og foreløpig må aldersgruppen 23-26 år legge ut for hele behandlingen selv og deretter søke refusjon hos Oslo kommune.

 

Betaling for tannbehandling

Du må inntil videre betale full pris hos privat tannlege eller tannpleier. Du kan søke til Oslo kommune om refusjon for inntil 50% av behandlingskostnadene. Kostnadene må være dokumenterte. Det betyr at du må ha kvittering for behandlingen. Har du ikke kvittering kan du kontakte din tannlege eller tannpleier for å få dette.

Refusjonsskjema laster du ned her.

 Husk å legge ved spesifisert kvittering.
 
Vi ber om at refusjonsskjema og kvitteringer  sendes per post til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506
OSLO
Merk konvolutten «23- til og med 26-åringer»

Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk/estetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner og lignende.

Wood Toothbrushes
bottom of page