Koronaviruset COVID-19

Helsedirektoratet anbefaler at tannhelsetjenesten bør gjenoppta utsatt behandling inkludert ordinære recallundersøkelser og kontroller av antatt friske pasienter.

 

 

Retningslinjer og anbefalinger fra Helsedirektoratet

 • Ansatte må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon (selv ved milde symptomer). Får de symptomer på akutt luftveisinfeksjon på jobb, skal de ta på munnbind og straks forlate arbeidsstedet.

 • Hold minst 1 meters avstand til andre og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig. Dette gjelder spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt.

 • Fellesarealer (venterom, pause/spiserom o.l.)  tilrettelegges, slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Unødvendige gjenstander som lesestoff o.l. bør fjernes, og servering unngås.

 • Konsultasjoner bør organiseres slik at en unngår at flere personer oppholder seg i venterom samtidig.

 • Basale smittevernrutiner skal alltid følges, og det bør legges til rette for og informeres om betydningen av god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon).  

 • Alle bør utføre håndhygiene ved ankomst og når de forlater tannklinikk / tannteknisk laboratorium.

 • Daglig rengjøring (med vanlige rengjøringsmidler), spesielt av kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. og overflater, vil forebygge smittespredning.  

 • Dør til behandlingsrom samt skuffer og skap med utstyr, bør være lukket under behandling.

 • Betaling bør skje kontantløst.

 • Alt personell  gis opplæring i basale smittevernrutiner, inkludert bruk av beskyttelsesutstyr. Det presiseres at håndhygiene bør utføres korrekt og til rett

FOREBYGGENDE SMITTETILTAK PÅ VÅRT KONTOR

Smittevern i vår praksis er utarbeidet i samarbeid mellom landets odontologiske læresteder, Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den Norske Tannlegeforening (NTF), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Nede kan du lese tiltak som er igangsatt etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

 • Spritdispensere på venterom og kundetoalett (vanlig håndvask er like effektivt)

 • Spritdispensere ved betalingsautomater

 • Ingen håndhilsing

 • En pasient om gangen på venterommet

 • Bruk av UV-teknologi  AIRsteril © på behandlingsrom for eliminering av luftbårne mikroorganismer

 • Alle pasientene som kommer bes om å  sprite av hendene, før de setter seg i stolene på venterommet

 • Pasienten bruker vernebriller ved behandling

 • Tannlegen bruker alltid visir,  vernebriller, munnbind og hansker

 • Langermet klinikktøy per pasient som vaskes daglig

 • Dørhåndtak sprites etter alle pasienter (dører står åpne hvis det er forsvarlig)

 • Sprit av bankterminaler hver gang den har vært i bruk

 • Sprit også av andre flater som pasienter har en tendens til å ta på (dørkarm, skranke i resepsjon, armlener på venterom etc.)


 

Airsteril.jpg
CORONA2.jpg

ALLE VÅRE BESØKENDE OPPFORDRES TIL Å DESINFISERE

HENDENE VED  ANKOMST.  DESINFEKSJONSGEL  ER 

TILGJENGELIG PÅ  VÅRT VENTEVÆRESLE OG VED

ALLE VASKESTASJONER PÅ KLINIKKEN VÅR

Dette ber vi deg om å gjøre

• Ved timebestilling: Kontakt oss på telefon, e-post eller online

• Ikke oppsøk klinikken hvis du er i karantene, har symptomer eller fått påvist smitte/sykdom. Ta kontakt hvis du er i tvil

• Pasienter med smitte eller mistanke om smitte skal behandles på egne beredskapsklinikker

• Planlegg besøket ditt slik at du bruker minst mulig tid på venterommet

• Hold to meter avstand til andre pasienter og ansatte

• Sørg for god håndhygiene før og etter tannlegetimen

• Ikke bruk mobiltelefonen mens du oppholder deg på klinikken

 Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.


God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

 

Hånddesinfeksjon er et godt alternativ.


Håndhygiene er det viktigste, enkleste og mest kostnadseffektive forebyggende smitteverntiltaket.


Alkoholbasert hånddesinfeksjon er førstevalget fordi det er både raskere og enklere å gjennomføre enn håndvask med såpe og vann. Ved korrekt utførelse er både hånddesinfeksjon og håndvask med såpe og vann effektive og gode metoder for håndhygiene. For fullgod hånddesinfeksjon er det oftest tilstrekkelig at hendene skal være fuktet i 20-30 sekunder.


Alkoholholdig hånddesinfeksjon er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste
mikroorganismer (1).

(1) Helsedirektoratet

TILTAK covid.jpg

Vil du vite mer om koronavirus og forbyggende tiltak