Coronaviruset COVID-19


Smittevern i vår praksis er utarbeidet i samarbeid mellom landets odontologiske læresteder, Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den NorskeTannlegeforening (NTF), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

 


Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.


God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

 

Hånddesinfeksjon er et godt alternativ.


Håndhygiene er det viktigste, enkleste og mest kostnadseffektive forebyggende smitteverntiltaket.


Alkoholbasert hånddesinfeksjon er førstevalget fordi det er både raskere og enklere å gjennomføre enn håndvask med såpe og vann. Ved korrekt utførelse er både hånddesinfeksjon og håndvask med såpe og vann effektive og gode metoder for håndhygiene. For fullgod hånddesinfeksjon er det oftest tilstrekkelig at hendene skal være fuktet i 20-30 sekunder.


Alkoholholdig hånddesinfeksjon er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste
mikroorganismer (1).

TILTAK covid.jpg

(1) Helsedirektoratet