top of page

Koronaviruset COVID-19

Regjeringen har besluttet at landet nå går over til en "normal hverdag med økt beredskap". FHI har utarbeidet nye råd til helse- og omsorgstjenesten til bruk i den nye hverdagen.

Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over. De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

 

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER FRA HELSEDIREKTORATET

  • Hold deg hjemme hvis du er syk

  • Test deg for Covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.

  • Ha god hånd- og hostehygiene

  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

FOREBYGGENDE SMITTETILTAK PÅ VÅRT KONTOR

Smittevern i vår praksis er utarbeidet i samarbeid mellom landets odontologiske læresteder, Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den Norske Tannlegeforening (NTF), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Nede kan du lese tiltak som er igangsatt etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

  • Råd til helse- og omsorgstjenesten ved normal hverdag med økt beredskap (fhi.no)

  • Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved normal hverdag med økt beredskap (fhi.no)

  • Råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i helse- og omsorgstjenesten (fhi.no)

  • Aerosolgenererende prosedyrer under covid-19 (fhi.no)


PASIENTBEHANDLING

Antatt friske pasienter bør behandles med basale smittevernrutiner.

Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 eller i karantene og har behov for akutt tannbehandling, SKAL behandles på slutten av dagen. 

Det bør imidlertid vurderes om det er faglig forsvarlig å utsette behandlingen, og om akutte tannhelseproblemer kan avhjelpes med medikamentell behandling. De samme vurderingene bør gjøres for pasienter med luftveissymptomer.

TILTAK covid.jpg

Vil du vite mer om koronavirus og forbyggende tiltak

(1) Helsedirektoratet

bottom of page