Coronaviruset COVID-19

OBS! VIKTIG INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER ANGÅENDE NYTT KORONA-VIRUS.

Tannhelsetjenesten både i offentlig og privat sektor er en samfunnskritisk funksjon 

I henhold til oversikt fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) over samfunnskritiske funksjoner som må opprettholdes, er selvfølgelig helsetjenester. Det er viktig at samfunnet opprettholder evnen til å tilby helsetjenester som er nødvendige for å unngå død, varig nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Dette omfatter også tannhelsetjenesten i både privat og offentlig sektor. Tannhelsetjenesten skal fortsatt tilby øyeblikkelig hjelp og forsvarlig, nødvendig behandling, mens all behandling som kan vente bør utsettes.

FOREBYGGENDE SMITTETILTAK PÅ VÅRT KONTOR

Smittevern i vår praksis er utarbeidet i samarbeid mellom landets odontologiske læresteder, Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den NorskeTannlegeforening (NTF), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Nede kan du lese tiltak som er igangsatt etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

 • Spritdispensere på venterom og kundetoalett (vanlig håndvask er like effektivt) Spritdispensere ved betalingsautomater

 • Ingen håndhilsing

 • En pasient om gangen på venterommet

 • Alle pasientene som kommer bes om å  sprite av hendene, før de setter seg i stolene på venterommet

 • Utsettelse av all ikke-nødvendig konsultasjon og behandling av gravide, pasienter med svekket immunforsvar og pasienter over 70

 • Pasienten bruker vernebriller ved behandling

 • Tannlegen bruker alltid vernebriller, munnbind og hansker

 • Klinikktøy vaskes daglig

 • Dørhåndtak sprites etter alle pasienter (dører står åpne hvis det er forsvarlig)

 • Sprit av bankterminaler hver gang den har vært i bruk

 • Sprit også av andre flater som pasienter har en tendens til å ta på (dørkarm, skranke i resepsjon, armlener på venterom etc.)

 • Kun verbal utfylling av helseskjema

 


Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.


God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

 

Hånddesinfeksjon er et godt alternativ.


Håndhygiene er det viktigste, enkleste og mest kostnadseffektive forebyggende smitteverntiltaket.


Alkoholbasert hånddesinfeksjon er førstevalget fordi det er både raskere og enklere å gjennomføre enn håndvask med såpe og vann. Ved korrekt utførelse er både hånddesinfeksjon og håndvask med såpe og vann effektive og gode metoder for håndhygiene. For fullgod hånddesinfeksjon er det oftest tilstrekkelig at hendene skal være fuktet i 20-30 sekunder.


Alkoholholdig hånddesinfeksjon er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste
mikroorganismer (1).

ALLE VÅRE BESØKENDE OPPFORDRES TIL Å DESINFISERE HENDENE VED  ANKOMST.  DESINFEKSJONSGEL  ER  TILGJENGELIG  PÅ  VÅRT VENTEVÆRESLE OG VED ALLE VASKESTASJONER PÅ KLINIKKEN VÅR

(1) Helsedirektoratet

Vil du vite mer om koronavirus og forbyggende tiltak

tannlege-bislett_bg-green_HD.png

© 2005-2020 TANNLEGEBISLETT