top of page

FOREBYGGENDE TILTAK - SMITTEVERN

LES MER OM VÅRE UTVIDET HYGIENETILTAK/SMITTEVERNRUTINER  FOR Å FOREBYGGE SMITTE AV COVID-19

Hvordan oppdager dere at en pasient lider av en smittefarlig sykdom?

Alle våre førstegangspasienter fyller ut et helseopplysningsskjema som omfatter detaljert informasjon om pasientens nåværende og tidligere helsetilstand. Dette skjemaet er oppdatert årlig etter behov.

Er helseopplysningsskjemaet pålitelig?

Dette er et dokument som er i samsvar med norske lover. Det er pasientens plikt å angi oppriktige opplysninger. Allikevel tar vi ingen sjanser. For å kunne tilby trygg behandling til våre pasienter er alle våre kunder betraktet som ”potensielle bærere” av smittsomt element. Våre strenge hygienetiltak er i full bruk hos alle uansett.

Jeg vil ikke at mine helseopplysninger skal offentliggjøres.

Lov om helsepersonell i Norge forbyr offentliggjøring av helseinformasjon uten pasientens samtykke.

Har dere spesielle tiltak med ”høyrisikopasienter” for å hindre å smitte andre pasienter?

Pasienter som har angitt relevant informasjon, eller de vi mistenker kan være ”smittefarlige” behandle som alle andre pasienter i vår praksis. Smittede pasienter har samme krav på tannbehandling som den øvrige befolkningen. Allikevel er instrumentene brukt hos denne pasienten behandlet på spesiell måte. Disse instrumentene går gjennom spesiell kjemisk behandling (Dürr® produkter) før de steriliseres på konvensjonell måte. Alle arbeidsoverflater som var eller kunne ha vært i kontakt med denne pasienten behandles også med kjemisk vaskemiddel.

Er det mulig å bli smittet av tannlegen min?

Årlig helsekontroll er foretatt av vårt personell. Helsepersonell som er i hyppig kontakt med blod og saliva skal i tillegg vaksineres mot hepatitt. Til slutt er bruk av barriereteknikk effektive og miljøvennlige smitteforebyggende tiltak i samsvar med nasjonale og internasjonale tilrådinger. Her inngår bruk av briller, hansker, nese- og munnbind. Håndvask og bruk av desinfiserende midler er en forutsetning for at barrieretiltak skal fungere. Risikoen for å bli smittet av noen sykdom av tannlegen er minimal.

bottom of page