top of page

Offentlig støtte

NB! Reglene forandres regelmessig av myndighetene og vi prøver å følge nøye med. Her vil vi tilby deg en generell oversikt over det nåværende regelverk. Ønsker du å gå dypere i Statens lover og regler angående stønad i tannbehandling kan du laste ned den offisielle forskriften her.

Det er et vilkår at pasienten skal ha bodd i Norge i minst et år. Pasienten må også ha personnummer (elleve siffer).

NAV-HELFO (Helsetjenesteforvaltning)

a) Betinget stønad 
b) Ubetinget stønad 
c) Yrkesskade

SOSIALKONTOR

KONTORET FOR VOLDSOFREERSTATNING

NAV-SOSIAL

· NAV-HELFO

a) Betinget stønad

Tannlegen skal fra 1. JANUAR 2008 selv vurdere om pasienten har krav på dekning etter folketrygdloven § 5-6, og på forespørsel dokumentere sine vurderinger. Når stønadsberettiget behandling er utført sender tannlegen refusjonskravet til NAV Helsetjenesteforvaltning. Den vurdering behandlende tannlege gjør i forbindelse med konsultasjonen/behandlingen vil med andre ord være avgjørende for om refusjonskrav blir fremsatt eller ikke. NAV Helsetjenesteforvaltning vil ved utbetaling kontrollere om tannlegens vurderinger var korrekte.


Munn- eller tannlidelsen man ønsker støtte på, må ha noen sammenheng med i hvert fall et av følgende punkter:

 

· A) Systemisk kronisk sykdom. Det vil si langvarig/medfødt lidelse som gir som resultat nedsatt allmenn tilstand . Som for eksempel: Sjøgrens sykdom, amelogenesis/dentinogenesis imperfecta, diabetes mellitus, osv.

 

· B) Kronisk lidelse medført av lagvarig bruk av enkelte medikamenter, som for eksempel: medikamentell munntørrhet.

 

Den aktuelle lidelsen (systemisk eller medikamentell) må dokumenteres med lege- eller spesialistattester. Tilleggsdokumentasjon som ble brukt for å fremstille diagnosen (spyttsekresjonsprøver, biopsi, røntgen, blodprøver, osv.) skal vedlegges.

 

NB! Det er ikke tale om full dekning. Pasienten betaler alltid egenandel.

 

 

Spørsmål? Ta kontakt med oss

 

Eller klikk på denne lenken

 

b) Ubetinget stønad

 

Enkelte behandlinger har man ubetinget stønad på. Din tannlege ordner dokumentasjonen og sender det videre til NAV. Pasienten betaler BARE behandlingens egenandel/mellomlegg til tannlegen.

· Kirurgisk inngrep

Alle prosedyrer som innebærer snittføring i munnslimhinnene befinner seg i denne kategorien. Noen eksempler er kirurgisk visdomstannfjerning (ofte gjelder dette bare delvis- eller ikke frembrutte jeksler), abscessdrenering, rotspissamputasjon, osv. Refusjonen er basert i offentlige takster og stønad varierer i forhold til omfang og vanskelighetsgrad det aktuelle inngrepet medfører. Pasienten betaler tilsvarende egen andel pluss mellomlegget den private taksten innebærer.

· Undersøkelse og behandling av temporomandibulær dysfunksjon med bitskinne

Kjeveleddsdysfunksjon er ofte relatert med hverdagsstress og andre dagligdagse uvaner. Typiske symptomer er ubevisst tanngnising (vanligvis skjer mens man sover), migrene, hodepine, stiv nakke- og skuldermuskulatur, osv. Refusjonen er basert i offentlige takster. Hos oss betaler du bare et privat mellomlegg på kr 600.- (tom 31.12.09)

· Tannkjøttsbehandling

Behandlingen skal være systematisk og målrettet. Diverse opplysninger angående din aktuelle tilstand innsamles av din tannlege via røntgen og klinisk undersøkelse. Behandlingen skal i hvert fall ha en tre (3) måneders varighet.

NB! I alvorlige tannkjøttsbetennelsestilfeller med tanntap som følge som skjer etter tannbehandlingen har tatt slutt, kan pasienten søke offentlig bidrag for protetisk erstatning av de tapte tennene.

NB! Det er ikke tale om full dekning. Pasienten betaler alltid egenandel.

NB! Statens behandlingsforslag er aldri det dyreste. Kosmetiske hensyn er ikke høyt prioritert. I grunnen skal behandlingen bare dekke pasientens absolutte nødvendige funksjonelle og kosmetiske behov.

 

Obs! Mangel/tap på kun 1. og 2. molarer (seks og tolv års jeksler) gir ikke grunnlag til offentlig økonomisk støtte.

 

ANDRE BEHANDLINGER MED UBETINGET STØNAD
Behandling av sykdommer i munnens  og kjevens bløtdeler
Prøvetaking til  laboratorieundersøkelser
Røntgenundersøkelser
Nødvendig tannbehandling hos trygdemedlem med sjelden medisinsk  tilstand
 

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Eller klikk på denne lenken

c) Yrkesskade

Dersom du har opplevd en ulykke på arbeidsstedet som har hatt noen påvirkning i dine tenner eller støttevev (ben, tannkjøtt) har du krav på offentlig økonomisk støtte.

Har du opplevd en tannskade som barn/ungdom på skoletid, anses dette som yrkesskade.

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Eller klikk på denne lenken

·  NAV-Sosial 

   Sosialstønad

Folk med lavt inntekt som ikke er i stand til å dekke private tannlegeutgifter gjennom egne midler kan søke sosialstønad til tannbehandling. Pasienten må søke personlig hos sitt lokale sosialkontor. Etter en inntektsanalyse vil myndighetene vurdere om du er kandidat til sosialstønad. Dersom din søknad blir godkjent henvises du til Oslos offentlige tannhelsetjenesten. Der vil en kyndig tannlege ta røntgenbilder og undersøke deg. Han vil kartlegge og godkjenne en behandlingsplan.

NB! Behandlingsforslaget er aldri det dyreste. Kosmetiske hensyn er ikke høyt prioritert. I grunnen skal behandlingen bare dekke pasientens absolutte nødvendige funksjonelle og kosmetiske behov. DERSOM EN SPESIELL DYRERE LØSNING ER AKTUELL OG ER ØNSKET AV PASIENTEN, MÅ SISTENEVNTE BETALE PRISMELLOMLEGET.

Din tannlege kan være uenig med behandlingsforslaget og kan anke beslutningen gjennom et tilleggssøknad.

Kommunen vil utstede en rekvisisjon for tannbehandling i ditt navn. Beløpet som blir godkjent er basert på det originale behandlingsforslaget i henhold med offentlige takster. Du signerer rekvisisjonen og leverer den videre til din tannlege. Kommunen tar så et direkte oppgjør med tannlegen din. Du betaler en egen andel på kr 1 500.- uansett behandlings omfang og støttesum.

NB! Statens behandlingsforslag er aldri den dyreste. Kosmetiske hensyn er ikke prioritert. I grunnen skal behandlingen bare dekke pasientens absolutte nødvendige funksjonelle og kosmetiske behov.

Obs! Mangel/tap på kun 1. og 2. molarer (seks og tolv års jeksler) gir ikke grunnlag til offentlig økonomisk støtte.

 

Spørsmål? Ta kontakt med oss

 

Eller klikk på denne lenken

· Erstatning til voldsofre

De som, etter 1. januar 1975, har blitt påført personskade som følge av en forsettlig legemskrenking eller annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang, kan søke staten om voldsoffererstatning hos ”kontoret for voldsofrererstatning” 

 

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Eller klikk på denne lenken

bottom of page