top of page

Behandlingstilbud

Vårt serviceorienterte personell vil gi deg relevant informasjon før, under og etter behandling.

 

Takket være oppdaterte kunnskaper og et nytt og forfriskende tannhelsekonsept vil du oppleve et spennede og betryggende behandlingstilbud.

 

Tannlegebisletts ansatte er autorisert helsepersonell godkjent av Det odontologiske fakultet i Oslo og av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell i Norge. De er også medlemmer av Den norske tannlegeforeningen.

bottom of page