top of page

Munnoperasjon

Hva er ” visdomstannen”?

De tredje jekslene, også kjent som ”visdomstenner” er de siste tennene som kommer ut. Visdomstannen pleier å dukke opp når mennesker er mellom 18 og 30 år. Noen ganger skjer det at èn eller flere av disse jekslene ikke kommer ut i det hele tatt. Andre ganger finnes de rett og slett ikke. Allikevel, pga plassmangel er det underkjevens visdomstenner som pleier å ha frembruddsvansker.

Må alle visdomstennene fjernes?

Nei. Fjerningen (kirurgisk fjerning hvis nødvendig) er bare indikert i følgende tilfeller:

1. Skadelig vev dannes (erupsjonscyste) pga dårlig plass eller feil stilling ved visdomstannens frembrudd.

2. Nabotannens integritet er i fare (hull, festevevskade, rotresorpsjon, osv).

3. Tannkjøttet ved frembruddsområdet er irritert og gjør vondt, eller er betent.

4. Når røntgen og klinisk undersøkelse (sondering) bekrefter bakterielekkasje mot en delvis frembrutt tann.

Når er det nødvendig å utføre kirurgisk fjerning av visdomstannen?​

Frembrudd av visdomstennene i UNDERKJEVE er ofte vanskelig pga. tannens stilling. Små kjever og dårlig plass i tannrekken er også et hinder for at visdomstannen skal komme ut. Pga dårlig oversikt er det ikke anbefalt å fjerne denne tannen med tang eller med tradisjonelle fjerningsteknikker. Kjeveben ved visdomstannområdet kan også være mer skrøpelig. Derfor er en enkel kirurgisk fjerning anbefalt.

Dersom en delvis frembrutt visdomstann i OVERKJEVEN irriterer eller gjør tannkjøttet betent bør jekselen også bli fjernet gjennom en enkel operasjon.

 

Hva er prosedyren for å operere en visdomstann?

Gjennom et enkelt inngrep blir en liten del av støttevevet ved visdomstannen fjernet ved hjelp av et spesielt lite bor. Tannen blir løs og belastningen ved tanntrekking blir da minimal. 

Hvorfor blir ikke operasjonen utført på et sykehus?

Visdomstannkirurgi betraktes som en lite-risiko-operasjon. Derfor er det ikke nødvendig å benytte en steril operasjonssal for å utføre prosedyren. Allikevel er nøye klinisk og røntgenologisk analyse benyttet for å bestemme om operasjonen kan utføres under trygge omgivelser på et tannlegekontor. Dersom enkelte hygienetiltak er gjennomført, er det absolutt trygt å utføre forskjellige munnoperasjoner på en korrekt utstyrt og desinfisert tannlegepraksis.

Har dere spesielle hygieneplaner for kirurgiske pasienter?

Ekstraordinære hygienetiltak er opprettholdt for enhver kirurgisk prosedyre på vår klinikk. Sterilt engangsbruksutstyr (kirurgiske hansker, hetter, spyttsugere, steril aluminiumsfolie ved arbeidsoverflater, osv). Bruk av tilleggsbelysning og et nøyaktig irrigasjonssystem minimerer postoperativ betennelsesrisiko og komplikasjoner etter operasjonen.

Er narkose i bruk hos dere?

Nei. Bedøvelsen er lokal og pasienten er bevisst i løpet av hele operasjonen. Kommunikasjon mellom operatøren og pasienten gjennom prosedyren gjør behandlingen mer effektiv og tryggere. Narkoserisikoer og postnarkoseplager (kvalme, oppkast, orienteringsmangel, osv.) er også utelukket. Det er viktig å understreke at en adekvat bedøvelsesteknikk pluss operatørens prestasjon pleier å resultere i SMERTEFRIE KIRURGISKE PROSEDYRER.

Hvilke operasjoner kan IKKE utføres på et tannlegekontor?

Korreksjon av kjevebrudd, ortognatiske operasjoner (tannreguleringsprosedyre for å ”flytte” kjevene frem- eller bakover) og fjerning av ondartet vev er prosedyrer som gjøres på sykehus hos kjevekirurg. Kompliserte visdomstannoperasjoner kan også bli henvist til et sykehus.

bottom of page